Nieuwkoop
Sinds meer dan 35 jaar ontvang ik naast mijn werken met groepen ook mensen in mijn huispraktijk. Dat vindt plaats bij mij thuis op Bachstraat 12 in Nieuwkoop. Het gaat dan meestal om mensen die zijn vastgelopen in hun leven en die daar aandacht aan willen gaan besteden.

Ook heb ik er gezins- en partnergesprekken om zo met alle betrokkenen naar de onderlinge relaties te kijken.

Na een eerste kennismaking gaan we aan het werk en gaandeweg bepalen we dan in onderling overleg wat er nodig is. Daar staat dus geen vast aantal sessies voor.

Ik maak gebruik van vele invalshoeken waaronder het werken met z.g. Bodem ankers, gebasserd op het fenomenologische gedachtengoed van Bert Hellinger


kosten begeleiding:

€ 85,- per vijf kwartier

en € 125,- voor een partnergesprek met dezelfde lengtecontactgegevens:

Christien Sluis,

Bachstraat 12,

2421 TS Nieuwkoop,

tel.: 0172-573338

email: pencsluis@gmail.comInformatie over de meditatieochtenden


Maandelijks organiseer ik thuis in Nieuwkoop een meditatieochtend. Er is daarbij ruimte voor 10-14 deelnemers. De ochtenden vinden plaats op een woensdag. We beginnen stipt om 09.45 uur en sluiten rond 12.00 uur af met muziek. De kosten per ochtend bedragen € 15,- per persoon. De data in de eerste helft van 2024 zijn: 10 januari, 14 februari, 20 maart, 24 april en 8 mei. Aanmelding vooraf is nodig (0172-573338).