Familie Opstelling dagen.

Eén à twee maal per jaar organiseer ik samen met mijn man een Familie Opstelling dag in Nieuwkoop.

Tijdens deze dag stellen mensen hun "familie" (gezin van herkomst, gezin nu, maar ook hun werk, of hun eigen ziekte etc.) op. Vooraf formuleren ze daarbij een bij hen levende vraag (bijvoorbeeld: "ik wil weten waarom ik me nog steeds niet gezien en gehoord voel in mijn leven", "ik kan geen relaties aangaan", "ik draag een gevoel van woede in me dat niet in verhouding staat tot mijn dagelijkse leven", "ik voel me minder dan anderen hoewel ik een goede opleiding heb"). De "familie" wordt vervolgens opgesteld met hulp van de andere deelnemers die daarbij als stand-in fungeren. Niemand, ook ik meestal niet, kent hierbij de voorgeschiedenis.

Als de familie volgens de opsteller goed is neergezet, ga ik met deze opstelling aan het werk met als basis een door een Duitse psycholoog, Bert Hellinger, ontwikkelde zg "fenomenologische" benadering.

Het bijzondere van deze benadering is dat de mensen die deel van een familieop-

stelling gaan uitmaken (ze worden daarvoor ter plaatste door de opsteller uitgeno- digd en weten meestal niets van de voorgeschiedenis af) echt gaan voelen en ervaren wat in de werkelijkheid van die "familie" gevoeld en ervaren werd/wordt. Dat op zichzelf is al bijzonder om mee te maken, maar dat oude patronen ermee zichtbaar worden, en dat die helderheid de opsteller helpt bij het aanbrengen van veranderingen in zijn/haar leven, is waar het echt om gaat.

INFORMATIE OVER DE VOLGENDE FAMILIEOPSTELLINGDAG IN NIEUWKOOP

Op zaterdag 16 maart 2024 bieden wij opnieuw een Familieopstellingdag aan in ons huis aan de Bachstraat 12 in Nieuwkoop.Er is die dag plek voor zeven à acht op-stellingen en daarnaast tevens voor een zelfde aantal observers. En vol is vol.
Wie wil opstellen betaalt daarvoor € 125,- en wie wil meedoen als observer betaalt € 85,-. In beide gevallen is dat inclusief een eenvoudige lunch.

Aanmelding gaat telefonosch via 0172573338 en door overmaking van het verschuldigde deelname bedrag op bankrekening NL21INGB0002681013.

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.